top of page

Щенята в питомнике Manik du Maison

Помёт номер 1: 35 DAYS (V28 BSZS HUGH V EICHENPLATZ-MDM EVDOKIYA -QUENN V LOHER WEG-PEGGY DELL ALTO PINO)

MANIK DU MAISON PAFOS 35 DAYS, КОБЕЛЬ ДЛИННОШЁРСТНЫЙ

MANIK DU MAISON PERSEI 35 DAYS, КОБЕЛЬ ДЛИННОШЁРСТНЫЙ

MANIK DU MAISON PRINZ,35 days. КОБЕЛЬ СТАНДАРТНЫЙ

MANIK DU MAISON PEGAS 35 DAYS